Diversiteit & Inclusie

D&I zou het fundament moeten zijn van elke recruitmentstrategie. Als recruitmentbureau spelen wij een belangrijke rol in het bevorderen van diversiteit. Ook maken we ons recruitmentproces zo eerlijk en inclusief mogelijk. 

Met ons eigen Diversiteit & Inclusie team zetten we ons in voor D&I. Ons team werkt bijvoorbeeld aan de diversiteitsagenda bij onze partnerbedrijven en wakkert de discussie aan tijdens onze evenementen en educatieve programma's. We streven naar een zo inclusief mogelijke werkomgeving en dragen actief bij aan initiatieven ter ondersteuning van vrouwen in de tech-sector.

Diversiteit & Inclusie: Waarom het voor bedrijven van belang is

Het wordt keer op keer bewezen dat diverse teams leiden tot meer productiviteit, creativiteit, innovatie en successen.

In Nederland hebben we verschillende wetten en langlopende initiatieven om Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie op de werkvloer te stimuleren en beschermen. Hoewel deze hebben bijgedragen aan onze nummer 1-positie in de Kantor Inclusion Index 2022 voor inclusief werkgeverschap, is er wereldwijd nog steeds werk aan de winkel.

Toch zijn de voordelen van D&I voor bedrijven duidelijk. Het is niet alleen belangrijk voor het behouden van werknemers, hun tevredenheid en betrokkenheid, maar ook essentieel voor sterke bedrijfsprestaties. In het rapport "Diversity Wins - Why Inclusion Matters" stelt McKinsey & Company, een

Gravitas D&I-Team

Het Gravitas-team voor Diversiteit & Inclusie bestaat uit een diverse groep mensen met een passie voor dit onderwerp.

Hun doel is om D&I binnen Gravitas te bevorderen door actie te ondernemen en vooroordelen te verminderen.

Ons D&I-team zorgt ervoor dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen binnen diverse gemeenschappen. Dit doen we door middel van educatie, samenwerking en het geven van advies over inclusieve recruitmentprocessen en -praktijken.


Neem contact met ons op voor meer informatie.

Ik wil deel uitmaken van de verandering die om ons heen plaatsvindt. Als lid van TA kan ik echt mijn passie voor mensen laten zien, en als lid van de LGBTQ+ gemeenschap wil ik ervoor zorgen dat iedereen wordt erkend voor hun mogelijke bijdrage.


Ryan Sullivan,
DE&I Committee, Gravitas
Alex Naylor
Lara Thomas
Rupa Pithiya
Victoria Morgan
Volg ons
Contact opnemen

Of registreer hier je CV.

© Gravitas Group 2023Gravitas Recruitment Group (Nederland) BV, Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, Nederland
Zoek 14 vacatures

Zoek 14 vacatures