Inschrijvingsvoorwaarden

  1. Gravitas Recruitment Group Limited, ondernemingsnummer 06959984 (de "Onderneming"), treedt op als een onderneming voor arbeidsvoorziening bij het organiseren van opdrachten en als een arbeidsbureau bij het organiseren van permanente benoemingen namens haar kandidaten, zoals gedefinieerd in de "Gedragsverordeningen van de Werkgelegenheidsagentschappen en de Werkgelegenheidsondernemingen van 2003 (de "Gedragsverordeningen"). Deze bepalingen zijn in overeenstemming met de voorschriften 14 en 15 van de uitvoeringsverordeningen. De Vennootschap is actief op het gebied van het verlenen van diensten voor het vinden van werk (diensten), zoals gedefinieerd in de gedragsregels voor kandidaten en onafhankelijke specialisten, en, wanneer een rol of opdracht wordt gevonden, het voorzien in regelingen voor personen om diensten te verlenen aan hun cliënten door middel van een opdracht of door middel van permanente aanstelling met haar cliënten.
  2. U zoekt het volgende soort werk: contract of permanente mogelijkheden in de Actuarial and Insurance, Technology and Transformation, Financial Services, en de Openbare sectoren als adviseur of soortgelijke. Voor opdrachten zal de Vennootschap voor u werk zoeken met een passend markttarief betalen en voorwaarden, maar het loon zal minstens het Nationale Minimumloon van tijd tot tijd van kracht zijn.
  3. U hebt uw persoonlijke informatie aan de Onderneming verstrekt of het heeft uw gegevens van een online Taakbord of LinkedIn verkregen.
  4. De Onderneming zal uw diensten aan u verlenen in overeenstemming met zijn privacyverklaring: https://www.gravitasgroup.nl/privacy-policy/
  5. Als u een contractpositie zoekt, verleent de Onderneming zijn diensten in overeenstemming met zijn voorwaarden die variëren afhankelijk van hoe u uw diensten aan de Onderneming verleent en op verzoek of na een aanbieding ter beschikking zullen worden gesteld. U hebt of zult een Zeer Belangrijke Documenten van de Informatie van de Onderneming ontvangen dat uw besluit zou moeten informeren over hoe te om uw diensten te verlenen, en u zou de Onderneming van uw besluit voorafgaand aan het moeten op de hoogte brengen die u van de diensten voorzien, waar uitvoerbaar.
  6. De Onderneming levert u kosteloos zijn diensten, in overeenstemming met zijn privacyverklaring, waaronder het bijhouden van uw gegevens in de database met kandidaten, het zoeken naar geschikte mogelijkheden voor u en het onderhouden van contact met u. Wanneer de Vennootschap u aan een cliënt introduceert, na uw toestemming voor de introductie te hebben verkregen, dan zal het na onderlinge overeenstemming met de cliënt een gesprek(en) namens u organiseren en u helpen onderhandelingen af te sluiten voor een permanente of contracttoewijzing. Er kan geen garantie worden gegeven dat een introductie zal leiden tot een tijdelijke aanstelling of een vaste aanstelling.
  7. U zou moeten verzekeren dat de informatie die wij over u hebben, inclusief uw curriculum vitae, nauwkeurig en bijgewerkt is. Geef op verzoek snel informatie over de scheidsrechters, hoewel wij zonder uw toestemming geen contact zullen opnemen met de scheidsrechters.
  8. U kunt de Onderneming een Kennisgeving van Opt-out geven, indien van toepassing, van de Gedragsverordeningen, door de Kennisgeving van Opt-out te ondertekenen en terug te geven, die tijdens het aanwervingsproces zal worden verstrekt. Dit betekent dat de Gedragsverordeningen niet van toepassing zijn op uw opdrachten tenzij u de Opt-out intrekt en de intrekking van kracht wordt.
  9. Uw aanvaarding van deze overeenkomst wordt geacht door uw verzoek of uw aanvaarding van onze diensten te zijn gedaan.
Volg ons
Contact opnemen

Of registreer hier je CV.

© Gravitas Group 2023Gravitas Recruitment Group (Nederland) BV, Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam, Nederland
Zoek 14 vacatures

Zoek 14 vacatures